ten wpis

Agata Kornhauser-Duda, małżonka prezydenta RP, oraz Laura Mattarella, małżonka prezydenta Włoch, odwiedziły Rio Edu Centrum w Warszawie. Placówka jest dziennym ośrodkiem edukacji i wsparcia dla matek i dzieci z Ukrainy. Pomaga mamom w aktywizacji zawodowej, a ich dzieciom zapewnia opiekę oraz wsparcie edukacyjne. Rio Edu Centrum zostało założone przez Omenę Mensah, przedsiębiorczynię, inwestorkę, prezenterkę telewizyjną, a prywatnie żonę Rafała Brzoski. Spotkała się z pierwszymi damami Polski i Włoch, gdzie przedstawiła szczegóły działania ośrodka oraz zainicjowała nowy program, którego realizację wsparła pierwsza dama RP Agata Kornhauser-Duda. Jest to program intensywnej nauki języka polskiego dla dorosłych podopiecznych RiO EDU Centrum. RiO Edu Centrum oferuje swoim podopiecznym zajęcia z języka polskiego i angielskiego, wsparcie zawodowe oraz pomoc psychologiczną. W tym zakresie działa także Rio Vibe Centrum, czyli ośrodek skupiający się na wsparciu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w zakresie psychoedukacji, oraz rozwoju motorycznego i społecznego. Dziennie ze wsparcia Centrum korzysta łącznie około 150 osób dorosłych i dzieci. W skład kadry ośrodka wchodzą osoby narodowości polskiej i ukraińskiej: animatorzy i opiekunowie, prawnicy, psycholodzy, nauczyciele, trenerzy kompetencji i doradcy zawodowi. Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy i Laury Mattarelli w Rio Edu Centrum pokazuje, jak ważne jest wsparcie dla Ukrainy oraz osób uciekających z kraju, pogrążonego w wojnie. Jak podkreśliła polska pierwsza dama — To, co jest tu najcenniejsze, to długofalowa, przemyślana pomoc. Omenaa Mensah